Cursos d'Aragonés 2022-23

Apunta-te-ie!

*de 9.00 a 13.00 oras L-V

Plataforma on line

«Trampo d’Amostranza á Distanzia»: Plataforma online t’aprender Aragonés y estar a o día d’as novedaz.

S’emplega l’ambién u sistema de chestión d’aprendizache “Moodle”. Solo sofrexe a ra escolanalla de cursos e d’o taller permanén.