Cursos d'Aragonés 2022-23

Apunta-te-ie!

*de 9.00 a 13.00 oras L-V

Cursos d´aragonés

«Cursos d’Aragonés». Cursos t’aprender a nuestra luenga. Se ferán diversas collas seguntes as diversas competenzias d’os partizipans.

Simparten una vegata por semana, comenzipiando ros diyas 26, 27 e 28 de Outubre, e rematando ros diyas 14, 15 e 16 de chunio.

Miercoles: 19.00 a 20.30

Chueves: 19.30 a 21.00

Viernes: 20.00 a 21.30

Total oras leutivas: 45

A formazión podrá complementarse con l´aula ubierta e a plataforma online.

O pre d´iste curso ye de 85 euros + Libros/material pedagochico.